Hvordan Sentrer Elementer i en div tag

En webside består av flere seksjoner. Disse delene kan bli avgrenset med HTML "div" tags. Div koder brukes til å skille viss kode fra andre seksjoner slik at det er bare nevnt i en seksjon. En av HTML-koding verktøy som utviklere kan bruke er å sentrere innenfor en div tag, noe som resulterer i at innholdet i div tag blir sentrert mens andre deler ikke er det.

Bruksanvisning

1 Åpne HTML editor og deretter åpne HTML-fil.

2 Finn den div kode som du ønsker å sentrere.

3 Erstatt "<div>" med "<div align =" center ">" i koden. Dette vil sentrere alt innholdet etter den.

4 Plasser "</ div>" tag er på slutten av avsnittet for å lukke koden og avslutte sentrering.