Hvordan Sett Autentisitet verifikasjon på WinRAR

Hvordan Sett Autentisitet verifikasjon på WinRAR


Som en måte å sertifisere og identifisere gyldigheten av filens du komprimere og arkiv. WinRAR har en funksjon kalt autentisitet verifisering. Dette alternativet gjør WinRAR til å stemple et arkiv med spesifikke legitimasjonen som skaperen navn, dato opprettet, og sist ble oppdatert. Dette gjør at alle som har filen til å kontrollere og ingen andre har gjort noen endringer. Du kan legge til autentisitet verifisering til arkivet fra i WinRAR arkivskaper.

Bruksanvisning

1 Høyreklikk filen du vil arkivere.

2 Klikk "Legg til arkiv" fra høyreklikkmenyen. Dette vil automatisk laste WinRAR og vil åpne arkivet konfigurasjon.

3 Klikk på "General" fanen, og deretter klikker du i boksen ved siden av "Put Authenticity Verification".

4 Klikk på "Time" og klikk i boksen ved siden av "Lagre Creation Time" og "Lagre Sist Tilgang Time".

5 Klikk på "OK" -knappen for å sende filen til arkivet.