Hvordan Sett fletting Feltet Into en MS Office 2007 Document

Hvordan Sett fletting Feltet Into en MS Office 2007 Document


Funksjonen for utskriftsfletting i Microsoft Office 2007 gir deg mulighet til å skrive brev, konvolutter eller e-post som automatisk setter spesifikke biter av data ved hjelp av en variabel felt. På denne måten kan du skrive en e-post som kan skreddersys til hundrevis av kontakter. Sette fletting felt inn i en eksisterende eller nytt dokument krever forberedelse med veiviseren for utskriftsfletting, som er tilgjengelig via fanemenyen Microsoft Office 2007.

Bruksanvisning

1 Åpne en ny Microsoft Office 2007-dokument eller et eksisterende Office 2007-dokument.

2 Velg "masseutsendelser" -fanen øverst i vinduet, velg "Start utskriftsfletting" og velg "Step by Step Mail Merge Wizard" fra rullegardinmenyen.

3 Velg dokumenttypen du forbereder ved å klikke på knappene ved siden av listeelementene og klikk "Next".

4 Indikerer for utskriftsflettingen veiviseren om du ønsker å bruke det aktuelle dokumentet, for å starte fra en mal eller for å starte fra en eksisterende dokument ved å klikke på en knapp ved ett av listeelementene. Klikk "Next".

5 Velg om du vil bruke en eksisterende liste over kontakter, Outlook-kontakter eller opprette en ny liste over kontakter for utskriftsfletting dokumentet ved å klikke på en knapp ved siden av en av listeelementene. Klikk "Next".

6 Klikk på stedet du ønsker å sette inn en mail flettefelt i dokumentet. Velg "Sett inn flettefelt" knappen øverst i vinduet, og klikk type flettefeltet du vil sette inn i dokumentet ditt fra rullegardinmenyen. Klikk "Sett inn" for å fullføre innsetting.