Hvordan Sett inn en avmerkingsboks i Coldfusion

Hvordan Sett inn en avmerkingsboks i Coldfusion


Coldfusion er en rask programutvikling plattform som lar deg enkelt lage dynamisk drevet nettsider og applikasjoner. Det fungerer i en svært lik måte til grunnleggende HTML, men det integrerer tilkoblinger til ODBC-datakilder for det formål å opprette, oppdatere, henting og sletting av poster med et minimum av kode. Coldfusion skjemaer se ut og fungere nesten identisk til HTML varianter, og som sådan, og legger en avmerkingsboks i et skjema i en .cfm side er en enkel oppgave.

Bruksanvisning

1 Åpne siden med skjemaet som du ønsker å legge til en avkrysningsboks.

2 Flytt markøren til det stedet i åpning og lukking <cfform> koder der du ønsker å legge til boksen.

3 Skriv inn følgende kode i kilden:

<Cfinput type = "checkbox" name = "your_name_here" value = "your_value_here">

Substitute ønsket navn og verdien av boksen når sjekket for verdiene av your_name_here og your_value_here hhv.

(Se referanse 1)

4 Lagre og publiser siden. Du har nå satt inn en avmerkingsboks i en Coldfusion form.