Hvordan sette desimalerelementets i MATLAB

MATLAB er et databehandling program som brukes til å utføre kompliserte matematiske beregninger, visualisering og modellering. Avhengig av innstillingene du har i MATLAB programvare, kan det behandler desimaltall med varierende grad av presisjon (hvor langt etter desimaltegnet beregninger vil bli gjennomført). Du kan endre dette desimal presisjon ved å kjøre en kommando i MATLAB.

Bruksanvisning

1 Åpne MATLAB fil.

2 Gå til toppen av filen.

3 Type "define.deci (x, y);" der "x" er det minste antallet desimaler du ønsker å ha i dine tall og "y" er det maksimale antallet.

4 Lagre filen. Eventuelle beregninger du utfører i filen nå bruke de angitte desimaler.