Hvordan sette en referanse til en Word Object Bruke Excel VBA

Hvordan sette en referanse til en Word Object Bruke Excel VBA


Å vite hvordan man skal referere til en Word objekt kan du spare tid ved programmering i Visual Basic for Applications (VBA). Microsoft Word er et tekstbehandlingsprogram inkludert i Microsoft Office-pakken. VBA er et programmeringsspråk som vanligvis brukes i Microsoft Office-programmer for å automatisere rutineoppgaver. Du trenger å referere til en Word objekt før du skriver VBA-kode for å lese et Word-dokument. I noen få trinn kan du skrive noen subrutiner til å lese et Word-dokument.

Bruksanvisning

1 Åpne Microsoft Excel 2007 og klikk på "Utvikler" fanen og velg "Visual Basic".

Klikk på "Verktøy" -menyen og velg "Referanser ...". Merk av i boksen ved siden av "Microsoft Word 12,0 Object Library" og velg "OK".

2 Skriv inn følgende for å opprette en ny subrutine:

Sub Wordreference ()

Trykk enter."

3 Skriv inn følgende for å referere til en Word objekt:

Dim wordDoc Som Word.Document

Sett wordApplication = Create ( "Word.Application")

Sett wordDoc = wordApplication.Documents.Open ( "C: \ WordDoc.doc")

Du kan redigere "C: \ WordDoc.doc" og skriv inn en sti til Word-dokumentet du vil referere til.

4 Skriv inn følgende å kalle "readWord" subrutine:

Ring readWord (wordDoc)

5 Skriv inn følgende for å skape "readWord" subrutine og vise en meldingsboks med teksten leses fra Word-dokumentet:

Private Sub readWord (wrdDoc As Object)

Dim Prange Som Word.Range

Dim pCnt As Long

With wrdDoc

For pCnt = 1 Til .Paragraphs.Count

Sett Prange = .Range (Start:. = Avsnitt (pCnt) .Range.Start, _

Slutt:. = Avsnitt (pCnt) .Range.End)

MsgBox (pRange.Text)

Neste pCnt

.Lukke

End With

End Sub

6 Trykk "F5" for å kjøre "Wordreference" subrutine.