Hvordan sette inn et spesial symbol i Microsoft Word

Hvis du er ute etter et språk karakter, en ny kule form eller bare et dekorativt element for Word-dokumentet, bør du vurdere å sette inn et symbol. Det er hundrevis av symboler og spesialtegn som raskt kan settes inn i Word-dokumentet.

Bruksanvisning

1 Start Microsoft Word og åpne et eksisterende dokument fra dine filer eller starte et nytt dokument.

2 Klikk for å plassere markøren i dokumentet der du vil sette inn et spesielt symbol.

3 Velg "Insert" -menyen, og klikk "Symbol" for å åpne "Symbol" dialogboksen. Kontroller at du er på "Symboler" -kategorien i dialogboksen.

4 Endre "Skrift" til "Normal tekst", med mindre du ønsker å gå inn i symbolet i en annen skrift fra en du bruker i dokumentet.

5 Klikk på symbolet du vil sette inn i dokumentet ditt fra dialogboksen etter rulle ned for å se valgene.

6 Velg "Sett inn" knappen for å sette inn det valgte symbolet inn i angitt sted i dokumentet og lukke "Symbol" dialogboksen.

Hint

  • Hvert symbol har en hurtigtast som lar deg raskt sette inn et bestemt symbol i dokumentet. Du kan matche hurtigtaster til symboler ved å studere utstilt på bunnen av "Symbol" dialogboksen som du klikker på et symbol.