Hvordan sette opp en statisk IP-adresse i Linux

IP-adressering representerer en måte å definere en bestemt datamaskin på Internett. Ofte en datamaskin blir automatisk en dynamisk IP-adresse som endres hver gang du logger inn i nettverket. Den statiske IP-adresse, men er fast tilordnet en bestemt datamaskin. Vanligvis må du definere en statisk adresse hvis du har tenkt å kjøre en web eller mail server på din Linux-maskin.

Bruksanvisning

1 Klikk på Linux Desktop menyen "System". Velg deretter "Administration" og klikk "Network".

2 Tast inn root (administrator) passord på spørsmål og klikk "OK." Nettverkskonfigurasjonen vinduet vises.

3 Velg kategorien "Enheter" i nettverkskonfigurasjonsvinduet. Deretter klikker du på knappen "Edit".

4 Velg alternativknappen "Statisk sette IP-adresser" for å aktivere manuell IP-adresseinnstillinger.

5 Skriv inn IP-adressen verdien i feltet "Address". Deretter skriver du inn nettverksmasken i feltet "Subnet mask." Merk at nettverksmasken har samme dot-desimal format som IP-adressen.

6 Klikk "OK" for å sette din Linux-maskin til å bruke statisk IP-adresse.

Hint

  • Kontakt Internett-leverandøren (ISP) eller systemadministratoren for å få din statiske IP-adresse og nettverksmaske tall.