Hvordan sette opp faks på en HP Officejet Alt i ett

HP Officejet All in One er en hendig kontormaskin som kan skanne, skrive ut, kopiere og fakse. Veiviser for faksoppsett for Windows-operativsystemer eller verktøyet for faksoppsett på en Mac er utviklet for å hjelpe deg med å komme i gang raskt. Begge programmene kan nås via HP Image Zone-programvaren som fulgte med Officejet. Når du har kjørt riktig satt opp program du har fortsatt et par ting å gjøre for å få faksen helt satt opp.

Bruksanvisning

1 Finn fakstelefonlinjen som følger med HP Officejet Alt i ett. Plugg den ene enden av faks telefonlinje inn i telefonkontakten. Plugg den andre enden av fakstelefonlinje inn i kontakten merket "1-LINE" på baksiden av HP Officejet Alt i ett.

2 Finn ut om du ønsker HP Officejet All in One faks automatisk skal svare på alle innkommende anrop eller hvis du ønsker å svare manuelt. Trykk på Setup-knappen på den nederste raden i midten av kontrollpanelet. Trykk 4 for å gå inn i Grunnleggende faksoppsett-menyen. Trykk på 2 for å velge Autosvar-menyen. Trykk på høyre piltast for å velge funksjonen for automatisk svar på eller av. Trykk OK for å bekrefte valget.

3 Trykk på knappen Oppsett. Trykk 5 for å gå inn i menyen Avansert faksoppsett. Trykk på 1 for å velge Anropsmønster for svar alternativ. Trykk på høyre piltast for å velge ønsket alternativ. Trykk OK for å bekrefte valget.

4 Trykk på knappen Oppsett. Trykk 4 for å gå inn i Grunnleggende faksoppsett-menyen. Trykk 3 for å velge Ring til svar alternativ. Bruk talltastaturet til å angi ønsket antall ringesignaler før faks svar. Trykk OK for å bekrefte valget.

5 Kjør en test faks ved å trykke på knappen Setup. Trykk 6 for å gå inn i Verktøy-menyen. Trykk på 6 for å velge alternativet Kjør fakstest. Den statusen for testen vil bli vist på kontrollpanelet. HP Officejet All in One skriver ut en testresultater rapport. Gjennom rapporten for eventuelle feilmeldinger, og trykk på OK-knappen.

Hint

  • Fakstelefonlinje er forskjellig fra en vanlig telefonlinje. Hvis du bruker en standard telefonlinje faksen kanskje ikke riktig.
  • Hvis du har DSL, må du koble DSL-filteret til veggkontakten og koble fakstelefonlinjen til DSL-filteret.