Hvordan Shrink adresselinjen i Firefox 3.6

Firefox 3.6 inneholder en adresse bar som vises på navigeringslinjen nær toppen av Firefox-vinduet. Adresselinjen utvider eller krymper til å ta opp den ledige plassen på verktøylinjen Firefox automatisk. Hvis du vil at adresselinjen for å bli mindre, kan du forstørre søkeboksen eller legge til flere ikoner eller mellomrom til verktøylinjen. Elementene vil redusere mengden av ledig plass for adresselinjen, krymper den.

Bruksanvisning

Enlarge søkeboks

1 Plasser musepekeren til venstre for søkeboksen på høyre side av verktøylinjen. Markøren endres til en dobbeltsidig pil.

2 Trykk på venstre museknapp og hold den nede.

3 Flytt musepekeren til venstre. Søkeboksen vokser seg større og adresselinjen krymper.

4 Slipp venstre museknapp.

Legg til på verktøylinjen

5 Høyreklikk på verktøylinjen, og klikk "Tilpass."

6 Dra og slipp verktøylinjeikoner til høyre for adresselinjen på verktøylinjen. Hvis du ønsker tomrom i stedet for ikoner, dra og slipp "Space" elementer.

7 Klikk på "Ferdig" når adresselinjen er en passende størrelse.