Hvordan sikre et SDHC Digital Memory Card

Hvordan sikre et SDHC Digital Memory Card


SDHC (Secure Digital High Capacity) kort er data lagringsmedier som kan brukes i et bredt spekter av elektroniske enheter, for eksempel digitale kameraer, datamaskiner og noen MP3-spillere. Kortene kan lagre opp til 32 GB (gigabyte) med data på en plass litt større enn et frimerke. Hvis dataene på SDHC-kort er verdifull for deg, kan det hende at du ønsker å sikre den mot å bli slettet eller overskrevet. Kortene har en skrivebeskyttelsesbryter for dette formålet.

Bruksanvisning

1 Slå av enheten du bruker SDHC-kort i og ta ut kortet.

2 Snu kortet slik at du ser på den ikke-etiketten med bronse chips vendt nedover.

3 Skyv den lille bryteren på nedre venstre side av kortet oppover til det klikker.

4 Bytt ut kortet inn i enheten du bruker den med. Data på kortet kan nå sees, men ikke slettet, lagt til eller overskrives til skrivebeskyttelsesbryteren er skjøvet nedover.

Hint

  • Fjerne skrivebeskyttelse fra kortet ditt er det samme som å gjøre det, men med bryteren skyves ned i stedet for opp. Kontroller at bryteren er skjøvet helt inn i ønsket posisjon, som en løst innstilt bryter kan vingle mellom sikre og usikre, forårsaker feil.