Hvordan sjekke hvilke verktøykasser jeg har i MATLAB

Matrix Laboratory (MATLAB) er en matematisk beregningsverktøy. Det er mange tilskudd til MATLAB, kalt verktøykasser, som letter bruken av MATLAB i områder som signal- og bildebehandling, filter design, statistikk og finans. Verktøykasser kan inneholde en rekke funksjoner og grafiske verktøy. Bestem hvilke verktøykasser er tilgjengelige i din MATLAB installasjon med "ver" kommandoen.

Bruksanvisning

1 Start MATLAB og vente på initialisering å fullføre.

2 Skriv "ver" i kommandovinduet og trykk Enter. En liste over installerte pakker vises sammen med versjonsnummeret for hver. Se etter oppføringer med et navn som slutter på "Toolbox" for å se hvilke verktøykasser er installert.

3 Legg et argument for å "ver" for å få informasjon om et enkelt verktøykasse du er interessert i. Argumentet bør være navnet på den sub-katalogen i "verktøykasse" katalogen tilsvarer verktøykassen du er interessert i. For eksempel, bruker: "ver Simulink" (uten anførselstegn). Den "verktøykasse" katalogen er en underkatalog av installasjonsmappen MATLAB. Hvis verktøykassen du innspill ikke er installert, vil en advarsel vises i kommandovinduet.