Hvordan sjekker jeg at porten er åpen på Solaris?

Solaris-operativsystemet bruker "netstat" for å vise status for nettverksaktivitet, inkludert åpne porter. Når den brukes alene, vil "netstat -an" kommandoen viser alle åpne porter på systemet. Den "-a" alternativet viser tilstanden for alle portene. Den "n" alternativet viser nettverksadresser som tall i stedet for symboler. Kombinert med "grep" kommandoen, kan du se statusen for en bestemt port.

Bruksanvisning

1 Åpne en terminal sesjon.

2 Skriv inn kommandoen "netstat -an" for å få en liste over alle åpne porter.

3 Skriv inn kommandoen "netstat -an | grep 8080" for å avgjøre hvorvidt port "8080" er åpen. Du kan bytte ut "8080" med en bestemt port som du leter etter.

4 Skriv inn kommandoen "exit" for å lukke terminalsesjonen.