Hvordan skjule en kolonne eller rad i Excel

Hvis du har en Microsoft Excel-arbeidsbok som inneholder en kolonne eller rad som du ønsker å skjule, kan du gjøre dette enkelt. Med noen få klikk kan du skjule denne kolonnen og rad fra visningen. Du vil ikke være å slette kolonnen eller raden, fordi du kan vise det igjen senere når du vil at den skal bli sett.

Bruksanvisning

1 Start Microsoft Excel og åpne en eksisterende arbeidsbok som inneholder en kolonne eller rad som du ønsker å skjule. Hvis du foretrekker, starte en ny arbeidsbok og legge inn data i en kolonne eller rad som du ønsker å skjule.

2 Klikk i en celle som ligger i kolonnen eller raden som du ønsker å skjule. Cellen vil ha en tykk svart linje rundt det når du har valgt det, noe som betyr at du kan gå videre til neste trinn.

3 Velg "Format" -menyen og klikk på "Column" hvis du ønsker å skjule en kolonne. Hvis du ønsker å skjule en rad, klikk på "Row."

4 Klikk "Hide" i enten "Column" eller "Row" undermenyen for å skjule kolonnen eller raden som inneholder cellen du har valgt. Kolonnen eller raden vil nå bli skjult. Du vil merke at den skjulte kolonnebokstaven eller radnummer vil mangle fra arbeidsboken.

Hint

  • Du kan igjen vise en skjult kolonne eller rad ved å velge celler på hver side av den skjulte kolonne eller rad, velge "Format" -menyen, velge enten "Column" eller "rad" og velge "Vis."