Hvordan skrive data Statements

En data uttalelse gir et bestemt punkt i programmet koding der variabler brukes av programmet blir definert. Variablene kan være forskjellige typer, men dataene uttalelsen hjelper spesifisere sine verdier. Denne informasjonen blir brukt av andre deler av programkoden når variabelen må stole på. Ingen klare regler må følges på hva variabler kan inkluderes i setningen, men formatet på hvordan informasjonen blir matet må følges. Da programmet finner variablene når du blir bedt om å gjøre det.

Bruksanvisning

1 Slå på datamaskinen og starte opp en programkode skrive programvare. Opprett en ny fil for å begynne å skrive.

2 Velg og definere variabler for programmet. Skriv disse ned på en notisblokk slik at du ikke glemmer dem.

3 Begynn å skrive programkode som nødvendig. Begynn en seksjon der dataene uttalelsen vil inngå i programkoden sekvensen. List ut hver variabel start linjen med ordet "data". Fortsett linjen som angir variabelnavn, et likhetstegn, og verdien slik at det ser ut som variabel A = 450. Følg hver variabel definisjon av en backslash og komma.

4 Fullfør data uttalelse når alle variablene er definert. Avslutt programkode, refererer tilbake all bruk av variabel til variabel liste definert i programmets data uttalelse.

Hint

  • Hvis du er usikker på hvordan å innlemme en data uttalelse, referere en egen programkode med en data uttalelse og bruke det som et eksempel til etterfølgelse.
  • Ikke la variabler undefined i programmet. Hvis du gjør programmet vil ikke fungere fordi det vil henge opp på udefinert variabel når den når den delen av koding.