Hvordan skrive ut fra iWork Pages

Pages er tekstbehandlingsprogrammet inngår i iWork, suiten av produktivitetsprogrammer laget for Macintosh-maskiner. Sider kombinerer skriveverktøy med layout og grafikkverktøy. Ifølge Apple, Pages "tillater deg å være en forfatter ett minutt og en designer neste, alltid med et perfekt dokument i verk."

Bruksanvisning

1 Gå til "Fil" -menyen og velg "Skriv ut".

2 Klikk på menyen øverst i vinduet, og merk skriveren du vil skrive ut.

3 Angi antallet kopier du vil skrive ut i "kopier" tekstboksen. Fjern "Sortert" boksen hvis du vil skrive ut alle kopier av hver side av dokumentet sammen, i stedet for å skrive ut en kopi av dokumentet før du skriver neste.

4 Velg "All" for å skrive ut alle sidene i dokumentet. Alternativt kan du velge "Fra" og skriv inn et sideområde i tekstboksene for å skrive ut en del av dokumentet.