Hvordan slå av avsnitts Symbol i Word

Formatering symboler er nyttig hvis du skriver et Word-dokument med kompliserte stiler eller formatering. Den avsnittsformatering symbolet hjelper deg å se hvor avsnittene slutt. Men se for mange av disse kan bli distraherende. Du kan skjule avsnitt symbol for en gitt dokument; du kan også slå av formatering symboler hvis Word er satt til å vise dem som standard.

Bruksanvisning

I et dokument

1 Start Word.

2 Velg "File" fanen på båndet, og klikk deretter "Open" og dobbeltklikk på dokumentet du vil laste inn. Et dokument med nr formaterings symboler aktivert viser avsnittet symbol på slutten av hver linje med en hard retur.

3 Klikk på "Home" på båndet, og klikk deretter avsnittet symbol knappen i "Avsnitt" gruppen for å slå av avsnitt symbol.

I Program

4 Åpne Word-dokumentet med avsnitts symboler.

5 Klikk "Fil" på båndet.

6 Velg "Hjelp" fra menyen og klikk på "Alternativer" for å åpne en meny med Word-alternativer.

7 Klikk på "Display". Fjern merkingen i "avsnittsmerker" boksen. Klikk "OK" for å lukke vinduet og slå av avsnitts symboler.