Hvordan slå sammen flere PDF-dokumenter

Hvordan slå sammen flere PDF-dokumenter


Portable Document Format (PDF) er et populært format som brukes i mange ulike typer dokumenter, inkludert elektroniske bøker, interaktive applikasjoner og gjenopptas. Hvis du ønsker å opprette en ny PDF, redigere en PDF-fil eller kombinere flere dokumenter, er Adobe Acrobat programvaren du trenger. Acrobat kan du sette sammen flere dokumenter og arrangere dem i en enkelt PDF.

Bruksanvisning

1 Åpne Adobe Acrobat.

2 Klikk på "File" -menyen. Velg "Kombiner" og deretter "Slå sammen filer til én PDF."

3 Klikk på "Add Files" -menyen. Velg "Add Files" for å legge individuelle PDF-filer eller "Add Folder" for å legge til en hel mappe med PDF-filer. Velg filene eller mappen fra datafiler som du vil slå sammen.

4 Velg en fil i listen over nye filer, og klikk deretter på "Flytt opp" eller "Flytt ned" -knappen for å flytte filen til en ny plassering i den rekkefølgen av filer. Fortsett å gjøre dette til du har ordnet filene i den rekkefølgen du vil de skal vises i den sammenslåtte PDF.

5 Velg størrelsen på filen du ønsker. Klikk "Kombiner filer." Vent mens PDF-dokumenter er slått sammen.

6 Lagre den nye sammenslåtte PDF-dokument.