Hvordan slette en fil på SVN Eclipse

Subversion (SVN) er en kilde kontroll løsning som lar deg administrere endringer i programmet. Ved hjelp av SVN, kan du rulle tilbake til tidligere versjoner av programvaren prosjektet. Eclipse open-source integrert utviklingsmiljø (IDE) kan integreres med en SVN server, slik at du kan dra nytte av alle de funksjonene SVN og Eclipse tilbudet. Du kan bruke Eclipse til å slette filer fra SVN hjelp av en enkel rekke operasjoner.

Bruksanvisning

1 Start Eclipse IDE ved å klikke på ikonet. Når det fullt lass, venstre halvdel av programvinduet vil detalj alle dine Eclipse prosjekter.

2 Velg prosjekt som du ønsker å slette en fil. Trykk på "+" symbolet til venstre for prosjektnavnet. En liste over underkataloger vises.

3 Trykk på "+" symbolet til venstre for underkatalogen som inneholder filen du vil slette. Underkatalogen åpner og avslører en liste over innholdet. Hvis filen du ønsker å slette er nestet i en dypere underkatalog, gjenta dette trinnet til filen vises.

4 Høyreklikk på filen du vil slette. En hurtigmeny vises.

5 Klikk på "Slett" i kontekstmenyen. Subversion flagg denne filen for fjerning fra prosjektet.

6 Legge inn forandringene til depotet. Dette vil slette filen du merket for sletting, samt oppdatere eventuelle andre endringer du har gjort siden forrige begå. Høyreklikk på prosjektnavnet, og velg "Team / Commit." Eclipse vil koble til Subversionserveren og forplikte endringene.