Hvordan Sorter alfabetisk i Excel

Hvordan Sorter alfabetisk i Excel


Alfabetisk bestilling organiserer cellene i en kolonne i et Excel-regneark med den første bokstaven i det første ordet i cellen. For eksempel kan du organisere et fotballag er opp linjen ved spillernavn. Microsoft Excel oppgavelinjen gjør det mulig å organisere regneark som de ønsker.

Bruksanvisning

1 Lag regnearket ved hjelp av Microsoft Excel kolonner. Plasser navnene du vil organisert i en kolonne, med ett navn i hver celle. I fotball eksempel kan du vise dem "Etternavn, Fornavn", slik som i dette eksemplet: "Robbins, Johnny", "Ferguson, Anne," og så videre.

2 Velg en celle fra kolonnen du ønsker å organisere alfabetisk ved å venstreklikke. Fotball regneark vil bli organisert av etternavn, og du kan klikke "Robbins, Johnny", "Ferguson, Anne", eller noen av de nevnte navnene.

3 Velg "Sort A til Z" for å sortere i stigende alfabetisk rekkefølge eller "Sort Z til A" for å sortere i synkende alfabetisk rekkefølge i den øverste oppgavelinjen. Hvis du velger "Robbins, Johnny" i fotball eksempel og klikket på "Sort A til Z-knappen", det ville liksom: "Adams, Douglas," som fornavn og "Zahn, Monty" som etternavn og "Robbins Johnny, "et sted i mellom.

Hint

  • All informasjon i tilsvarende kolonner vil skifte med tilsvarende navn. For eksempel, hvis du valgte "Robbins, Johnny" de tilsvarende kolonner med sin statistikk ville flytte med hans navn, slik at informasjonen forblir organisert.