Hvordan sortere en kolonne i Word 2007

Hvordan sortere en kolonne i Word 2007


Word 2007 er et vanlig tekstbehandlingsprogram fra Microsoft. Du kan bruke Word 2007 til å opprette dokumenter ved å kombinere tekst, grafikk og bakgrunner i et bredt utvalg av formateringsalternativer. For eksempel kan du dele en enkelt side i to eller flere avis-stil kolonner. Word 2007 har også innebygde verktøy for å manipulere tekst, for eksempel en "Sort" verktøy som raskt arrangerer lister i alfabetisk eller numerisk rekkefølge. Du kan sortere en liste i en kolonne ved hjelp av enkle Word 2007-kommandoer.

Bruksanvisning

1 Åpne Word 2007-dokumentet. Gå til siden som inneholder kolonnen du ønsker å sortere.

2 Flytt markøren til begynnelsen av kolonnen. Klikk og hold musetasten.

3 Flytt markøren til slutten av kolonnen. Slipp musetasten for å markere innholdet i kolonnen.

4 Klikk på "Home" -kategorien nær øvre venstre hjørne for å vise bånd kommandoer.

5 Klikk på "Sort" -knappen i "Avsnitt" i båndet. Sorterings knappen viser bokstavene "A" og "Z" sammen med en ned-pil.

6 Velg "Sort" parametere. For eksempel kan du sortere tekst eller tall, liksom frem fra A-til-Z eller en-til-10 eller omvendt, fra Z-til-A eller 10-til-1.

7 Klikk "OK" for å sortere den merkede kolonnen, i henhold til de parameterne du valgte.

Hint

  • Du kan også sortere deler av tabeller i Word 2007 ved hjelp av samme prosedyre.