Hvordan splitte strenger i PythonPython er et programmeringsspråk som gjør det mulig å skrive programmer for web-applikasjoner. Ved å bruke Python funksjonene du lage skript for å utføre på webservere. Python verktøy for å velge og redigere tegnstrengene fra Web databaser gir brukerne muligheten til å presentere søknaden data i en rekke formater. Du må dele en streng i Python-programmet inn i en liste over separate elementer, hvis du søker etter en bestemt sekvens av tegn i databasen data.

Bruksanvisning

1 Klikk "Start" i Windows, og klikk deretter på "Python IDE."

2 Klikk på "File" og deretter "Ny".

3 Skriv inn følgende kode i det åpne vinduet for å splitte første posten

i "testdb" database inn i 2 tegnstrenger:

li = 'server = testdb', 'uid = sa', 'database = mester', 'pwd = root'

s = ";". split (li)

s.split ( ";", 1) 2

4 Klikk på "File" og deretter "Lagre". Enter "split2.py" inn i det åpne vinduet og klikk "OK" for å legge Python-skript til databaseserveren.