Hvordan starte opp fra en CD fra ledeteksten på en Intel G4

Hvordan starte opp fra en CD fra ledeteksten på en Intel G4


Fra og med midten av 2006, Apple starter produksjon av datamaskiner som ble drevet av Intel databrikker. Når dette skiftet skjedde, ble det mulig å kjøre dobbelt starter operativsystemer på Apple-maskiner som inkluderte Windows-operativsystemet. Hvis du bruker en Intel-basert Apple-maskin, vil du ha behov for å starte datamaskinen fra CD. Apple-maskiner har en rekke tastekombinasjoner som du kan velge under oppstartsprosessen for å utføre forskjellige funksjoner for å inkludere tvinge datamaskinen til å starte opp fra en CD.

Bruksanvisning

1 Sett inn CDen som inneholder Windows-installasjonen for MAC i datamaskinens DVD / CD-stasjonen.

2 Start datamaskinen med CD igjen i datamaskinens DVD / CD-stasjonen.

3 Trykk "C" tasten under omstart prosessen med datamaskinen for å tvinge den til å starte opp fra CD.

4 Velg "Alternativ 1" hvis bedt om å velge en metode å bruke for å starte maskinen på og maskinen vil fortsette oppstart i Windows-modus fra CD.