Hvordan Stopp Auto Omregning Ved Dataregistrering i Excel

Hvordan Stopp Auto Omregning Ved Dataregistrering i Excel


Microsoft Excel er den ideelle måten å holde orden på din økonomi og organisere lister med numeriske data. Når du skriver inn et tall i en formel i Excel, er programmet satt til automatisk beregne ny verdi av formelen. Dette gjøres som en bekvemmelighet for deg, men hvis du foretrekker å beregne informasjonen i arbeidsboken manuelt, er det mulig å slå av automatisk beregning funksjonen.

Bruksanvisning

1 Åpne Microsoft Excel, og deretter åpne en ny eller tidligere lagret arbeidsboken.

2 Klikk på "File" øverst på skjermen. Klikk på "Alternativer" i rullegardinmenyen som vises. Den "Alternativer for Excel" åpnes.

3 Klikk på "formler" på venstre side av vinduet. Under "arbeidsbok Beregning," klikk "Manuell".

4 Klikk på "Beregn arbeidsboken før lagring" boksen hvis du ønsker å slå av dette alternativet også. Klikk "OK" for å lukke vinduet.

Hint

  • Hvis du slår av automatisk beregning, må du huske å beregne formler manuelt. Trykk "F9" eller klikk "Beregn" for å gjøre det.