Hvordan stopper jeg numre Fra Avrunding i Excel?

Microsoft Excel vil ofte sette en viss mengde desimaler som skal vises, og deretter rundt resten av nummeret. Når du utfører fremtidige beregninger med dette nummeret, vil den ikke bruke avrundet tall, men vil bruke hele beløpet. Men hvis du ønsker å vise hele figuren uten avrunding, er dette mulig. Husk imidlertid at du trenger å runde noen tall. For eksempel, en delt på tre lik 0,3333 med tre gjenta, så du trenger for å runde for å stoppe det å gjenta.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Office" -knappen og deretter "Alternativer for Excel."

2 Klikk på "Avansert" og merk av for "Set presisjon som vises."

3 Klikk på "OK". Deretter klikker du på "OK" igjen.

4 Merk cellene du vil formatere. Ved å klikke på flekken til venstre for kolonne A og på toppen av rad 1, vil du fremheve alle celler.

5 Klikk på "Home".

6 Klikk i boksen ved siden av "Number".

7 Klikk "Number" under "Category".

8 Skriv inn antall desimaler som skal vises før du runder et tall. Så hvis du ikke ønsker det å runde til 10. desimal, skriver 10. Husk, noen tall med periodisk desimaltall trenger å runde, slik at du ikke kan sette den til uendelig.

9 Klikk på "" OK ".