Hvordan: SWF Header i iBlogger

Hvordan: SWF Header i iBlogger


En iPhone-app som gir brukere tilgang til sine blogger, støtter iBlogger blogg plattformer, inkludert WordPress, TypePad, Canga, Square, Drupal og Blogger. En header er det plass på toppen av bloggen - vanligvis et bilde eller logo. En SWF header er en animert en, og den nøyaktige metoden for installasjon varierer etter blogg-plattformen. Imidlertid kan dette gjøres ved å redigere bloggen kildekode.

Bruksanvisning

1 Åpne nettleseren og gå til bloggen din.

2 Høyreklikk på overskriften på bloggen din. Klikk "Lagre bilde som". Lagre bildet til datamaskinen. Husk filnavnet på bildet.

3 Høyreklikk på det lagrede header image og klikk "Egenskaper", deretter "Details". Så se etter "Dimension". For eksempel kan dette være "955 --- 351." Husk denne dimensjonen, som SWF-filen må beholde den.

4 Design SWF spissen. Programmer som Adobe Flash er perfekt for dette. Pass på at du formaterer SWF prosjektet i henhold til dimensjonene som finnes i trinn 3.

5 Utgang SWF-prosjektet, og laste den opp til bloggen sin server. Hver blogg plattform har en annen metode for å gjøre dette. Vanligvis gjøres dette via FTP.

6 Logg deg på bloggen konto. Igjen, vil prosessen med å gjøre dette varierer, avhengig av hvilken bloggtjenesten du bruker.

7 Finn "Rediger mal" eller "Edit Header" funksjonen i bloggens tilpasningsverktøy. Klikk på den, og en HTML-side vises. Dette er koden for bloggen.

8 Se etter kode som har samme filnavn som header image i trinn 2. Merk koden for dette bildet. Slett det.

9 Bytt ut den koden med følgende:

<OBJECT classid = "clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"

Width = "bredde fra Trinn tre"

Height = "HØYDE FRA TRINN TRE"

CODEBASE = "http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">

<Param name = "MOVIE" value = "http://www.YOURBLOGSERVERURL.com/files/header.swf">

<Param name = "PLAY" value = "true">

<Param name = "LOOP" value = "true">

<Param name = "KVALITET" value = "high">

<Param name = "Scale" value = "Ingen grenser">

<Embed src = "http://www.YOURBLOGSERVERURL.com/files/header.swf"

Width = "bredde fra Trinn tre"

Height = "HØYDE FRA TRINN TRE"

PLAY = "true"

LOOP = "true"

KVALITET = "high"

skala = "Ingen grenser"

PLUGINSPAGE = "http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">

</ Embed>

</ Object>

10 Sett på "Høyde" og "width" feltene med dem i trinn 3. Erstatt "http://www.YOURBLOGSERVERURL.com/files/header.swf" med selve nettadressen til SWF spissen.

11 Lagre endringene. Bloggen vil nå ha en SWF spissen.