Hvordan Tegn en Cone i SketchUp

Hvordan Tegn en Cone i SketchUp


SketchUp er 3D-modellering program som tilbys av Google. Det er ofte brukt til å lage 3D-modeller av bygninger, hus og maskiner. Brukere kan bruke ulike verktøy for SketchUp for å lage en rekke geometriske eller tilpassede former. En form som mange brukere har et problem skaper i SketchUp er en kjegle, siden det ikke er noen åpenbare verktøy for å gjøre dette. Imidlertid, ved hjelp av flere verktøy i fellesskap, er det svært enkelt å lage en kjegle.

Bruksanvisning

1 Åpne SketchUp. Velg standard 2D figur i scenen og slette den.

2 Velg "Circle" verktøy fra verktøylinjen til venstre. Bruk den til å tegne en sirkel på grunnplanet størrelsen du ønsker til bunnen av kjeglen.

3 Velg "Push / Pull" verktøy fra verktøylinjen. Klikk på sirkelen du tegnet og bruke verktøyet til å heve den for å danne en sylinder som er i samme høyde som du ønsker for kjeglen.

4 Velg "Scale" verktøy fra verktøylinjen. Hold nede "Ctrl" -tasten og klikk på en av hjørnepunktene på den øvre kanten av sylinderen. Bruk verktøyet til å redusere størrelsen slik at kantene beveger seg mot et punkt i midten. Du må kanskje zoome inn flere ganger for å få kanten rett ved midtpunktet.

5 Velg "File" og klikk "Lagre". I dialogboksen som vises, navngi kjegle-fil og lagre den.