Hvordan tegne grafen til en kolonne på Microsoft Excel

Hvordan tegne grafen til en kolonne på Microsoft Excel


Microsoft Excel 2007 refererer til bar grafer som kolonnediagrammer. Det er lett å legge inn en rekke data og den tilsvarende tall tallene inn i Excel og lage et stolpediagram. Det er chart alternativene oppført rett på Microsoft Excel Ribbon å velge mellom for å tilpasse stolpediagram. Du kan lage en todimensjonal eller tredimensjonal stolpediagram. Ha data klar til å gå inn i regnearket for å gjøre prosessen gå greit. Disse instruksjonene er for Microsoft Excel 2007 eller nyere versjoner.

Bruksanvisning

1 Klikk "Start" og klikk "Alle programmer". Klikk på "Microsoft Office" -mappen. Klikk "Microsoft Excel" for å åpne programmet. En ny tomt regneark vises.

2 Skriv inn data inn i regnearket under søylene "A", "B", "C", og så videre. Gjenta til alle data er lagt inn.

3 Velg alle dataene. Hold museknappen over den første cellen i henhold til kolonnen "A." Klikk og dra til all data er uthevet.

4 Klikk på "Sett inn" fanen på båndet. Klikk "Column" og en rullegardinmeny vises. Klikk på "2-D" eller "3-D" stolpediagram du vil.

Hint

  • Ikke la tomme rader eller kolonner når du taster inn data inn i regnearket.