Hvordan Test en PC Fan

Hvordan Test en PC Fan


PC-fans er en viktig, men ofte oversett del av en datamaskin, ansvarlig for dispelling oppvarmet luft og hindre skade på systemkomponenter. Teste en PC fan er nødvendig når du mistenker at det er ikke-fungerende eller feil, og det er en prosess som kan vanligvis være ferdig i løpet av få minutter.

Bruksanvisning

1 Slå av datamaskinen, og koble den.

2 Fjern skruene på baksiden av saken. Gli av sidepanelet av saken.

3 Koble datamaskinen igjen, og starte den. Se å se om viften roterer.

4 Slå av datamaskinen hvis viften ikke fungerer. Koble fra og koble den molex strømkontakt for viften, og prøv på nytt.

5 Bytt ut den nåværende kraftlinjen for en annen 12-V fire-pinners kontakt dersom viften er fortsatt ikke-operativt. Dette bekrefter om problemet er med viften eller med strømforsyningen bly.