Hvordan til Split Kabel-TV og internett

Hvordan til Split Kabel-TV og internett


Digitale kabelsignaler kan brukes ikke bare til å overføre en kabel signal til et fjernsynsapparat, men også for å sende et signal til et modem for bruk av Internett. Hvis du får kabel og Internett fra kabelleverandøren, kan du koble begge tjenestene til en enkelt kabeluttak. Så lenge du har riktig utstyr, splitte kabelen mellom TV og Internett er en enkel oppgave.

Bruksanvisning

1 Bruk en koaksialkabel til å koble koaksial stikkontakten til koaksial inngang porten på kabel splitter.

2 Koble de neste to koaksialkabler til de to koaksiale utganger på kabelen splitter. Koble disse kablene til inngangene på den digitale kabelboks og modem.

3 Bruk fjerde koaksialkabel til å koble utgang på digital kabel-enheten til inngangsporten på TV.

4 Bruk Ethernet-kabel for å koble modemet og Ethernet-port på PCen. Din digital kabel signal skal nå være koblet til både PC og TV.