Hvordan trekke ut bestemte filtyper fra Zip-filer Med Python Programming

Hvordan trekke ut bestemte filtyper fra Zip-filer Med Python Programming


Python er et kraftig og lett å lære programmeringsspråk som ofte brukes til å automatisere hyppige repeterende oppgaver. Moduler som kommer med standard bibliotek inkludere "zipfile", som gir deg enorm makt til å manipulere arkiverte filer. For eksempel kan det være lurt å trekke ut bare filer av en bestemt type fra en zip-fil i en mappe.

Bruksanvisning

1 Importer zipfile modulen ved hjelp av kommandoen "import zipfile."

2 Åpne et tekstredigeringsprogram som Notisblokk eller en kode editor som jEdit eller Komodo Edit. Opprett en ny fil og lagre den med utvidelsen .py. I filen, tildele banen til zip-filen til en variabel ved å skrive følgende, erstatte "zip_file.zip" med navnet på zip-filen.

fullpathToZip = "c: \ temp \ zip_file.zip"

3 Tilordne målbane til en variabel ved å skrive følgende.

destinationPath = "c: \ temp \ Hentet"

4 Åpne zip-filen som skrivebeskyttet og tilordne den resulterende objektet til en variabel ved å skrive følgende.

sourceZip = zipfile.ZipFile (fullpathToZip, 'r')

5 Iterere gjennom listen over filnavn arkivert i zip-filen ved å bruke en for løkke ved å skrive følgende.

for navn i sourceZip.namelist ():

6 Inspiser hver fil navn i zip-arkivet for filtypen du søker med hver iterasjon av for loop, huske å rykke litt å bo inne for loop. For eksempel, hvis du ønsker bare .txt filer som skal trekkes, skriver følgende.

hvis name.find ( '. txt')! = -1

7 Pakk hver fil av ønsket filtype til mappen du har angitt. Husk å rykke litt å bo inne hvis blokk dvs inne for loop. Skriv inn følgende.

sourceZip.extract (navn, destinationPath)

8 Lukk zipfile objekt. Husk at du ikke vil at zipfile objekt å være stengt til for loop er ferdig gjentar gjennom hver fil navn. Stilte opp denne linjen med begynnelsen av for loop linje. For eksempel inn

sourceZip.close ()