Hvordan utføre en PC Systemgjenoppretting til fabrikk tilstand

Hvordan utføre en PC Systemgjenoppretting til fabrikk tilstand


Gjenopprette datamaskinen tilbake til fabrikktilstand betyr å gå tilbake tilbake til staten når du først har kjøpt eller mottatt din datamaskin. Det kan være lurt å gjenopprette datamaskinen til fabrikkinnstillingene, fordi den kjører sakte, eller du kanskje bare ønsker å slette alle filene på datamaskinen. For å gjenopprette PCen tilbake til fabrikkinnstillingene, må du bruke den opprinnelige Windows-installasjonsplaten som fulgte med PCen.

Bruksanvisning

1 Sett inn en Windows-installasjonsplaten inn i PCen.

2 Start opp PC fra platen ved å starte maskinen mens platen er i stasjonen. Trykk en tast når du blir bedt.

3 Skriv inn dine språkinnstillinger, og klikk "Next".

4 Klikk på "Jeg godtar lisensvilkårene" og klikk "Next".

5 Klikk "Custom" når presentert med installasjonstyper.

6 Klikk på "Drive Options" å liste opp alle harddisker på datamaskinen.

7 Formatere harddisken ved først å velge stasjonen og deretter klikke på "Format". Vent noen minutter for harddisken som skal formateres.

8 Klikk "Next" når stasjonen er formatert. Windows er nå installert. Følg instruksjonene for å fullføre installasjonsprosessen. Når oppsettet er fullført, er datamaskinen gjenopprettet til fabrikktilstand.