Hvordan velge flere ikke-tilstøtende områder i Excel 2007

Hvordan velge flere ikke-tilstøtende områder i Excel 2007


Microsoft Excel 2007 er regneark programvare som lar deg legge inn, kategorisere, sortere, diagram og tabulere store mengder data. Du kan velge sammenhengende deler av et regneark for å analysere og diagram, eller det kan være lurt å velge flere områder som ikke er ved siden av hverandre. Velge flere områder med den vanlige metoden (bevege musen over mens du holder venstre musetast) resulterer i alle data fra ett punkt til et annet blir valgt. Hvis du ønsker å sammenligne og analysere to eller flere datasett individuelt, uten alle data i mellom, må du bruke "Ctrl" -tasten for å velge de enkelte datasett.

Bruksanvisning

1 Velg det første celleområdet ved å holde nede "Ctrl" -tasten, velge knyttneve celle av interesse med venstre museknapp, og bevege musen over området. Når du er ferdig med å markere området, slipper museknappen, men hold "Ctrl" -tasten deprimert.

2 Flytt markøren til neste celleområdet du ønsker å fremheve.

3 Trykk venstre museknapp for å markere cellen og deretter (holde venstre museknapp nede) markere det neste området du ønsker å velge. Når du er ferdig utheving, slipp venstre museknapp.

4 Gjenta trinn 3 for så mange områder som du ønsker å velge.

Hint

  • Velg en hel rad eller kolonne ved å klikke på den raden eller kolonnen spissen. Hold "Ctrl" -tasten trykkes for å velge flere rader og kolonner.