Hvordan Vertikal Rett Midt i en tekstboks i HTML

Den vertikale-align eiendommen blir brukt til å justere innholdet på en webside, container eller objekt vertikalt --- fra topp til bunn --- stedet for horisontalt --- fra side til side. Du kan tilpasse tekstboksen utseende og innhold, endre noe fra sin bakgrunn og tekstfarge til sin størrelse og justering. HTML kode er brukt til å lage tekstboksen på en webside. Du kan bruke stiler å formatere tekstboksen og spare tid.

Bruksanvisning

1 Start en tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk, TextPad eller EditPad. Velg "File" og "Open" fra menyen og dobbeltklikk på HTML-filen du ønsker å endre.

2 Legg til følgende kode i <HEAD> tag, hvor "height" er størrelsen på tekstboksen og "line-height" er høyden av teksten. Begge trenger å bli inkludert for Internet Explorer. Juster dem til innstillingen du vil bruke.

<Style>

<! -

innspill {

vertical-align: middle;

høyde: 50 piksler;

line-height: 325%;

}

->

</ Style>

3 Bla til <BODY> tag og legge til følgende HTML koden der tekstboksen vil gå. Bytt ut tekstboksen navn og størrelse med dine verdier.

<Input type = "text" name = "yourtextboxname" size = "30" />

4 Velg "File" og "Save" fra menyen for å lagre filen.