Hvorfor Min Toshiba Power Supply Hold brenne ut?

Hvorfor Min Toshiba Power Supply Hold brenne ut?


Standard nettstrøm omformere strøm og lade Toshiba bærbare datamaskiner. Toshiba kraftomformerne redusere 120-volt strøm fra en vanlig stikkontakt til ca 18 volt. Ulike faktorer kan føre til at disse kraftomformerne å brenne ut.

Varme

Alle laptop strømforsyning generere varme når de konverterer spenningen, og effekten av denne varmen er kumulative med kontinuerlig bruk. Strømforsyning kan slites ned over tid eller brenne ut hvis den blir overopphetet. Betjene strømforsyninger i godt ventilerte områder og at de blir avdekket. Trekk ut strømforsyningen når den ikke er i bruk.

overspenning

Alle elektriske systemer er utsatt for overspenning, som kort endre mengden av spenning som går gjennom en stikkontakt. Overspenning kan skade komponenter inne strømomformer. For å beskytte omformeren, bruker et overspenningsvern og koble strømledningen inn i beskytteren.

defekte enheter

Noen strømforsyninger kan rett og slett være defekt. Interne komponentene strømmen kobles med loddetinn, som kanskje ikke danner en ideell tilkobling under produksjonsprosessen. Toshiba tilbyr ulike nivåer av garantidekningen for defekte strømforsyninger.