Instruksjoner for HP Deskjet F340

HP Deskjet F340 bruker blekk-jet utskriftsteknologi for å sprøyte væske blekk på sider som de passerer gjennom skriveren. Ikke bare kan skriveren skrive ut dokumenter, men det kan skanne og lage kopier av både svart-hvitt og fargedokumenter. For enkelhets skyld kan du utføre skriverens skanne og kopiere fungerer helt ved hjelp av skriverens kontrollpanel og skjerm. Du må laste alle dokumenter som skal skannes eller kopieres direkte på skannerglasset, siden skriveren ikke har en automatisk dokumentmater.

Bruksanvisning

skanning

1 Åpne lokket på skriveren, utsette skanning glasset. Legg dokumentet som skal skannes med forsiden ned på nedre venstre hjørne av glassplaten, og lukk lokket.

2 Trykk på "Scan" -knappen på skriverens kontrollpanel. Vent som skriveren genererer en forhåndsvisning av skanningen på skjermen.

3 Redigere det skannede dokumentet på skriverens skjermen, velger redigeringsmuligheter med piltastene. Trykk på "Godta" -knappen når skanningen ser tilfredsstillende.

4 Velg et sted på harddisken på datamaskinen for å lagre det skannede dokumentet.

kopiering

5 Sjekk skriverens innspill papirskuffen for å sørge for at papiret er i den. Hvis ikke, legger du papir i skuffen, og skyv papirførerne til kantene av papiret.

6 Åpne skriverens deksel. Plasser dokumentet du ønsker å lage kopier av forsiden ned på nedre venstre hjørne av glassplaten, og lukk dekselet.

7 Trykk på "kopier" -knappen til ønsket antall eksemplarer vises på skjermen. Velg "Start kopiering Svart" -knappen på skriverens kontrollpanel.

Skriv ut en testside

8 Slå på skriveren og la dem til å fullføre sin varme opp rutiner. Kontroller at det er papir i skriveren innspill papirskuffen.

9 Hold nede både "Start kopiering Farge" og "Avbryt" knappene. Slipp knappene når skriveren begynner å skrive ut testside.

10 Undersøk utskriften for mangler, falmet eller uklare linjer. Også undersøke fargelinjene for manglende farger, som kan indikere behov for patronen som skal endres.