Java Format for flytende desimal poeng

Flytende desimaltegn variabler gi programmerere med evnen til å beregne presisjon tall. Den "flyte" heltall typen lar deg lage en variabel som spenner ut flere desimaler, slik at du kan beregne store presisjon tall. Du må formatere den variable etablering og nummer når du definere variabelen i Java-kode.

Bruksanvisning

1 Høyreklikk på Java-filen du vil redigere, og velg "Åpne med" i vinduet. Dobbeltklikk på Java editor i listen over programmer.

2 Lag Java variabel. Følgende kode viser hvordan du oppretter en flyttallsvariabel:

flyte mynumber;

3 Tildele en desimal verdi til flyttall variable. Følgende kode viser hvordan å formatere og sette opp nummeret:

mynumber = 4.583929;

Du kan også avkorte desimalverdier. For eksempel, kompilerer Java fortsatt hvis du legge inn nummeret "4" til "mynumber" variable.