Legge RAM til en Dell Computer

Dell-datamaskiner leveres med den nøyaktige mengden RAM valgt under bestillingsprosessen, som bør være tilstrekkelig for de fleste bruksområder. Installere ekstra RAM er en god måte å klare Dell-datamaskinen for den økende størrelsen og kravene til mer avanserte dataprogrammer og spill.

Bruksanvisning

1 Slå av Dell-maskinen og koble den.

2 Fjern skruene (eller tommelskruer, avhengig av modell av Dell) på baksiden av saken og ta av side saken panelet.

3 Sett den nye RAM-brikker inn i de åpne sporene ved siden av de som allerede er installert chips, som ligger ved siden av CPU fan av Dell maskin.

4 Lukk opp maskinen og starte den på nytt for å fullføre installasjonen.

Hint

  • Husk å kjøpe den eksakte type RAM i Dell for optimal ytelse. Rådfør deg med bruksanvisningen eller elektronisk bestillingsskjema for å finne hvilken type RAM i PC-en din.