Lydkort Vs. Skjermkort

Lydkort Vs. Skjermkort


Datamaskiner avhenge av lyd- og skjermkort for å få digitale data fra datamaskinen til skjermer og lydenheter slik at brukerne kan høre og se media fra sine datamaskiner. Disse enhetene spenner fra det mest grunnleggende til high-end, funksjonsrike komponenter.

Funksjon

Lydkort og skjermkort sette informasjon til formater som kan sees eller hørt. Lydkort sette dataene til et lydsignal som kan spilles gjennom høyttalerne, mens skjermkort sette dataene til et videosignal som kan vises på en skjerm.

typer

De mest grunnleggende typer lyd- og skjermkort er ikke kort i det hele tatt, men integrerte hovedkort komponenter. Det er også plug-in kort og eksterne varianter av både lydkort og skjermkort.

betraktninger

Lyd og skjermkort kan påvirke datamaskinens ytelse, men brukerne ikke trenger å få mest funksjonsrike kort de kan finne. Lyd og skjermkort skal samsvare med brukernes behov. For eksempel, enkle PC-brukere sannsynligvis ikke trenger et lydkort som støtter 7.1-kanals surroundlyd.