Må du ha begge blekkpatroner i en HP 1350 skriver?

HP 1350 skriver er en blekkskriver som tar to blekkpatroner. En patron holder svart blekk mens andre bærer farget blekk. HP 1350-skriveren kan kopiere, skrive ut og skanne, men patronene må installeres på riktig måte for at det skal fungere på riktig måte.

Identifikasjon

De blekkpatroner på HP 1350 skriver er plassert like over papirskuffen, bak dekselet. Trekk denne døren ned mot papirskuffen for å åpne skriver boliger. Blekkpatronene er rett foran deg når huset er åpent, plassert i to plastbrikker.

Krav til drift

For HP 1350 skriveren til å fungere ordentlig, må begge blekkpatronene er på plass i sporene for kassetten. Hvis en patron er tom, fortsetter skriveren å operere på blekk utskriftsmodus eller gråtoneutskrift innstillingen, men bare hvis den tomme kassetten er igjen i sporet.

Feilsøking

HP 1350 gjenkjenner kanskje ikke patronene hvis de ikke er riktig installert. Skyv kassetten inn hver patron hylster på en oppadgående vinkel til det klikker. Fjern all tape på kobberkontaktene og unngå å berøre dem med fingrene.