Math Tutoring programvare

Math veiledning Programvaren blir vanligvis brukt av studenter som ønsker å forbedre sin forståelse av faget. Gjennom øvelser, spill og opplæring, matematikk veiledning programvare har vist seg å nytte sine brukere.

Bruker

Math veiledning programvare kan brukes både i et klasserom som et supplement til undervisningen eller hjemme for studenter som ønsker å forbedre sine matematiske ferdigheter.

fordeler

Math veiledning programvare fordeler barneskolebarn ved å forbedre sin nøyaktighet når fullføre matematiske problemer, øke deres selvtillit, utvikle kritisk tenkning ferdigheter og bygge et fundament i grunnleggende matematiske ferdigheter og grunnleggende. Med mer avanserte veiledning programmer i algebra og geometri, gir matematikk veiledning programvare leksehjelp, tutorials og quizer og spill som vil hjelpe brukeren beholde informasjonen.

effekter

Studenter som bruker matematikk veiledning programvare vil øke sin forståelse av faget og har bedre matematiske testresultater.

typer

Math veiledning programvare er tilgjengelig for alle områder av matematikk, inkludert grunnleggende elementær-school matematikk, algebra, geometri og standardisert test forberedelse.

Expert Insight

"Effekter av å bruke undervisningsteknologi i grunnskolen og videregående skoler" rapporterte at studier utført på effekten av instruksjons matematikk programvare har vist at studenter som benytter matematikk programvare har bedre testresultater enn de som ikke gjør det.