Mikroprosessor 8086 Tutorials

Mikroprosessor 8086 Tutorials


8086 arkitektur, utgitt i 1978 og introdusert av Intel, var den første i Intel X86 mikroprosessor familien tilgjengelig for allmennheten. 8086 var en 16-bit databuss og en megabyte (MB) med lagringsplass.

Instruction Set

8086 instruksjonssett faller i kategorien av CISC (CISC). I motsetning til Redusert Instruction Set Computer (RISC), som bruker flere instruksjoner for å fullføre en operasjon, CISC datamaskiner forsøke å gjennomføre operasjoner med så få instruksjoner som mulig.

Memory Adressering

8086 Arkitekturen er byte adresserbare. Med andre ord, kan hver byte nås med en egen adresse. Hvert ord er 16 bit bred. Siden en byte tilsvarer åtte biter, er to bytes bredt hvert ord. Data definert som 32-bit er også kalt "Double Word", med en adresse bredde på 20 bits. Derfor er adresserbart minne to til makten av tjue byte, som tilsvarer en MB.

registrene

8086 registre er delt inn i følgende kategorier: generelle formål, Segment, Special Purpose og flagg.

segmenter

8086 arkitekturen bruker begrepet segmenter. Hvert register bredde er 16 bits, så det er den eneste typen det butikker. Adressen bredde er 20 bits, som er generert med to registre: segment og offset. En venstre-shift operasjon utføres på segmentet register. Dette er ekvivalent til å multiplisere registerverdi ved 16. Denne forskyves verdien blir deretter tilsatt til forskyvningen registrere for å generere den minneadresse.