MySQL PHP bildeopplasting Tutorials

MySQL database server bruker "blob" datatype til å lagre bilder. Den blob datatype kan du lagre filer i databasen. Prosessen skaper en veldig stor database tabellen, men webansvarlige bruke denne funksjonen når Web vert plass ikke tillater store mengder diskplass. Filen du laster opp blir lagret som en binær, slik at du kan vise bildet tilbake til brukeren fra din PHP-kode.

Bruksanvisning

1 Høyreklikk på PHP-filen du vil bruke til å lagre bildene. Klikk "Åpne med", deretter din PHP editor i listen over programmer.

2 Sett opp variabelen som peker til plasseringen av bildet. Følgende kode peker på et bilde som heter "myimage.jpg" i "mappen" katalogen:

$ Image = $ _files [ 'brukerfil'] [ '/ mappe / myimage.jpg'];

3 Opprett en tilkobling til MySQL database. Bruk denne tilkoblingen for å sette bildefilen inn i tabellen. Følgende kode gir en forbindelse til serveren og deretter velger "mydb" database:

mysql_connect ( "localhost", "dbusername", "dbpassword");
mysql_select_db ( "mydb");

Bytt tilkoblings legitimasjon med din egen.

4 Setter bildet inn i databasen. Følgende kode viser hvordan du setter inn bildet i et "bilde" table:

$ Query = "Sett inn bilde (image_field) verdier ( '" "$ image..)";