Offline problemer med Explorer Browser Working

Folk kan bruke nettleseren Internet Explorer til å vise HTML-dokumenter som er lagret på en harddisk eller CD-ROM. Det finnes flere ulike problemer som kan hindre at dette fungerer. Andre problemer er knyttet til "Arbeid frakoblet" innstilling som spontant aktiverer under Windows XP.

arbeid frakoblet

Når du arbeider frakoblet i Explorer, alltid aktivere "Arbeid frakoblet" i "Fil" -menyen. Dette vil forebygge ulike problemer, for eksempel datamaskinen prøver å koble til Internett unødvendig (ved lasting filer).

fil Problemer

Mens han jobbet på harddisken, kan Internet Explorer laste og vise de fleste typer dokumenter og bilder som brukes på Internett. Men det kan ikke åpne dokumenter som en server må behandle før visning, for eksempel PHP (Hypertext Preprocessor) filer.

Innstilling Issue

Innstillingen Internet Explorer er "Arbeid frakoblet" kan spontant aktivere seg selv under Windows XP, ifølge Microsoft. MS anbefaler å velge "Slå aldri et nummer" under Connections i "Internet Options" og deaktivere "Aktiver frakoblede elementer som skal synkroniseres på en tidsplan" (under "Advanced").