Om skjemafelt i Microsoft Word

Skjemafelt i Microsoft Word kan du lage en interative form i tekstbehandlingsprogram som har tilpasset boksene for å legge inn informasjon. Ved hjelp av skjemafelt lar deg begrense hvilke deler av dokumentet brukeren kan redigere.

skjemaer Toolbar

Om skjemafelt i Microsoft Word


Skjemafelt er satt inn i et Word-dokument ved hjelp av skjemaverktøylinjen. Denne verktøylinjen inneholder knapper for hver type felt tilgjengelig.

Typer av Fields

Microsoft Word har evnen til å skape tekstfelt, sjekk boksen felt og rullegardinmenyen felt.

felt~~POS=TRUNC Restriksjoner

Om skjemafelt i Microsoft Word


Tekstfelt kan tilpasses for å bare godta visse typer data. De kan settes til å godta bare tekst, bare tall, datoer eller bare satt til automatisk å angi en dato og klokkeslett basert på datamaskinens interne klokke når skjemaet dokumentet åpnes.

Beregninger i Fields

Om skjemafelt i Microsoft Word


En tekstfeltet kan også inkludere en beregning som bruker inngått andre felt verdier for å komme frem til et svar. For eksempel, en serie med tekstfelt kan hver holde tall, og deres sum automatisk vises i en beregning felt under dem.

Begrenset tilgang

Om skjemafelt i Microsoft Word


Beskytt skjema-knappen på Form verktøylinjen lar skjema som skal beskyttes mot ytterligere endringer. Brukere kan bare legge inn data i de forhåndsdefinerte felt, og de har ikke lov til å endre beregnings felt eller noen feltdefinisjoner som noen av elementene i en rullegardinmeny feltet.