Sette inn en tekstboks i et Excel-regneark

Legge til en tekstboks til et Excel-regneark gir deg et sted å legge formatert tekst, ubegrenset av cellegrensene. Disse tekstbokser kan plasseres hvor som helst på siden, på nesten alle størrelser, og ikke forstyrre med informasjon i cellene. Faktisk, siden tekstboksen "flyter" over cellene, kan du selv legge inn data i cellene på grunn av reflekser tekstboksen. Tekstbokser også tillate deg å flytte tekst enkelt ved å dra og slippe boksen.

Bruksanvisning

1 Klikk på den øverste "Sett inn" -kategorien i Microsoft Excel.

2 Klikk på "Text Box" i "Text" gruppe.

3 Klikk og dra musepekeren hvor som helst i Excel regneark for å skissere plasseringen og størrelsen på tekstboksen. Når du slipper museknappen, blir tekstboksen satt inn ved hjelp av størrelse og plassering skissert av musen.

4 Skriv inn og formatere tekst i tekstboksen, akkurat som du ville gjort i andre tekstbehandlingsprogram. Klikk på hoved regneark til å gå ut av tekstboksen, eller klikk på en tekstboks for å gå tilbake til det.

5 Klikk på tekstboksen og holder musepekeren over kanten til den blir til en fire-retningspilen. Klikk og dra for å tekstboksen for å flytte den. Likeledes, klikke og dra side eller hjørne redigere noder å endre størrelsen på tekstboksen.