Slik Clear Temporary Internet Files på Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 midlertidige Internett-filer lagres websider og andre Internett informasjon som du tidligere har vist. De midlertidige Internett-filer fungerer som en buffer for Internet Explorer 8. I stedet for Internet Explorer tilgang til et nettsted innholdet hver gang du besøker et nettsted, nettleseren henter informasjonen i cache og bare har tilgang til ny informasjon som nettstedet har lagt til siden du varte besøkt. Midlertidige Internett-filer fremme raskere nettsurfing, men de kan også bog maskinen ned med unyttig informasjon. Slette filer vil ikke skade datamaskinen din.

Bruksanvisning

1 Åpne Internet Explorer 8.

2 Klikk på "Tools" knappen på menylinjen.

3 Velg "Delete Browsing History." Klikk i boksen ved siden av "Temporary Internet Files", hvis boksen ikke allerede er gjort. Fjern markeringen for de andre alternativene ved å fjerne merket dem.

4 Klikk på "Slett". En startfelt vises. Hvis du sletter en stor mengde av midlertidige Internett-filer, kan prosessen ta et minutt eller så. Når filene er slettet, vil lasteboksen forsvinne.

5 Klikk "Verktøy" igjen og velg "Alternativer for Internett." Klikk på "Avansert" og bla ned til bunnen av "Settings" -vinduet. Klikk i boksen ved siden av "Tomme midlertidige Internett-filer når nettleseren lukkes." Denne innstillingen er valgfritt; trenger du ikke å aktivere den, men gjør det tømmer de midlertidige Internett-filer hver gang du avslutter Internet Explorer 8.