Slik feilsøker en NetGear Wireless Router WGR614

Slik feilsøker en NetGear Wireless Router WGR614


Hvis alt fungerer som det skal, bør en serie med grønne indikatorlamper vises på forsiden av Netgear WGR614 trådløse ruteren. Noen lys kan lyse en solid farge, mens andre kan blinke - men alle lysene skal være grønn. Hvis du oppdager en rød eller oransje lys foran på ruteren, kan du også legge merke til at en eller flere av datamaskinene er å ha en hard tid å koble til nettverket.

Bruksanvisning

1 Koble Ethernet-kabelen som kobler WGR614 til modemet fra baksiden av ruteren. La en ende forbundet med modemet. Koble Ethernet-kabelen direkte inn på baksiden av datamaskinen. Åpne nettleseren og forsøke å laste inn en nettside. Dersom siden lastes vellykket, er problemet med WGR614. Hvis siden ikke laster vellykket, er problemet med modemet og ikke ruteren.

2 Undersøk Ethernet-kabelen som kobler WGR614 til modemet og sørg for at den er koblet til hver enhet på riktig måte. Det skal bare være en Ethernet-utgang på baksiden av modemet. Kabelen skal være koblet til denne utgangen. Men det er fem Ethernet-innganger på baksiden av WGR614. Ethernet-kabelen må være koblet til en merket "IN" og ikke noen av de andre fire som er merket med tall. Hvis Ethernet-kabelen er koblet til feil inngang, ta den ut og sett den inn riktig.

3 Slå av datamaskinen. Fjern strømkablene fra din Internett-modem og fra baksiden av WGR614. Etter ett til to minutter har gått, koble strømkabelen til modemet. Se for statuslampene på forsiden av enheten for å komme videre med en "grønn" farge. Deretter kobler du strømkabelen inn i WGR614. Se for statuslampene på forsiden av enheten for å komme videre med en "grønn" farge. Slå på datamaskinen og forsøke å bruke Internett.