Slik finner du ut RAM i en datamaskin

Slik finner du ut RAM i en datamaskin


RAM er et akronym for random access memory. RAM er midlertidig, kortsiktig plassering for data som datamaskinen bruker til enhver tid. CPU (Central Processing Unit) på maskinen henter data fra sin faste plassering på harddisken, og plasserer det inn i RAM, der det kan nås raskt. For eksempel, når du klikker på ikonet på skrivebordet for Internet Explorer, henter CPU det programmet og alle tilhørende data fra harddisken og setter det inn i RAM. Datamaskinen kan nå kjøre programmet uten kontinuerlig å hente data fra harddisken. Ettersom mer data er plassert inn i RAM, hvor lenge CPU må hente data fra harddisken reduseres. Derfor, jo større mengden av RAM som en datamaskin har, jo raskere maskinen være. Imidlertid gjenstår data i RAM bare så lenge datamaskinen er slått på. Hvis datamaskinen er slått av før dataene i RAM har blitt lagret (dvs. lagret) på harddisken, så data vil gå tapt.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Start" -knappen på skrivebordet ditt.

2 Marker "Innstillinger" og velg "Control Panel".

3 Klikk på "System". Skjermbildet som vises gir grunnleggende informasjon om datamaskinens maskinvare. Ved siden av uttrykket "Memory (RAM)" er hvor mye RAM som er installert på datamaskinen.