Slik fjerner arkivet loggmodus fra en Oracle database

Slik fjerner arkivet loggmodus fra en Oracle database


Oracle gir en enterprise-kvalitet rekke databaseløsninger for små til svært store operasjoner. Databasen er verdifull og må beskyttes i tilfelle av hardware eller software feil. Archivelog modusen beskytter Oracle-databaser fra ikke bare operativsystemet og programvaren svikt, men også diskfeil, ved å forberede backup mens databasen kjører. Imidlertid kan det være lurt å deaktivere archivelog modus for databasen.

Bruksanvisning

1 Utfør en sikkerhetskopi av databasen før du endrer arkivering parametere.

2 Kontroller databaseloggen modus. Start SQL * Plus ved å kjøre kommandoen "sqlplus / som SYSDBA" fra ledeteksten. Utfør kommandoen "arkivloggliste;" fra SQL teksten. Den "Database log mode" paramater bør settes til "Arkiv Mode" og "Automatic Arkiv" bør settes til "aktivert".

3 Nedleggelse alle forekomster av databasen ved å kjøre kommandoen "shutdown umiddelbar" fra SQL teksten.

4 Start databasen i montert modus ved å kjøre kommandoen "oppstart mount" fra SQL teksten.

5 Kjøre kommandoen "alter database noarchivelog;" å deaktivere archivelog modus.

6 Åpne databasen ved å utføre "alter database åpen;" fra SQL teksten.

7 Utføring av "arkivloggliste;" å verifisere at parametrene er endret.